• Tenisový areál ve Vendryni
 • Badminton ve Vendryni
 • Bowling ve Vendryni
 • Minigolf ve Vendryni

O POHÁR VITALITY SLEZSKO

Datum: 15.09.2019 - 15.09.2019
Čas: 8:00 - 16:00
Místo: STÁJ VITALITY

O POHÁR VITALITY SLEZSKO

15.9.2019

Přihláška na závody : http://www.jezdectvi .org

Rozpis jezdeckých HOBBY závodů ČJF v pdf - 72-915H1_Rozpis_Vitality_hobby.pdf


1.
Základní ustanovení.

1.1.Základní informace

1.1.1. Kategorie závodů : CSN – Hobby 190915H1

1.1.2.Název závodů: O pohár Vitality Slezsko

1.1.3. Pořadatel závodů: SK Vitality Slezsko ( MH 0322)

1.1.4. Datum závodů: 15.9.2019

1.1.5. Místo konání : Bystřice 1413, 739 95

1.2.Funkcionáři závodů

 • Ředitel závodů: Mgr. Lenka Klusová
 • Sekretář závodů: Ivo Valica
 • Kontaktní osoba: Stanislava Valicová
 • Hlavní rozhodčí: Darja Hrůzková ( H 0046 )
 • Sbor rozhodčích Stanislava Valicová (H 0841)
 • Sylva Orszuliková ( F 1330)
 • Stavitel parkuru Vítězslav Hrůzek ( H 0290 ))
 • Komisař na opracovišti: Určí hlavní rozhodčí
 • Hlasatel: Stanislava Valicová
 • Zpracovatel výsledků: Jana Adamcová
 • Lékařská služba: MUDr. Jan Botur, 776601348
 • Veterinární dozor: MVDr. Pavlína Gajdošová 737 720 957

 

1.3. Technické parametry

1.3.1. Kolbiště : 40 x 53 m - písek + geotextilie

1.3.2. Opracoviště : 2 kolbiště 20 x 40 m - písek + geotextilie

1.3.3. Opracování : v hobby soutěžích možné opracování na kolbišti

2. Přihlášky a časový rozvrh

2.1. Uzávěrka Uzávěrka přihlášek je do 13.9.2019

2.2. Přihlášky - Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi .org

2.3. Prezentace - V kanceláři závodů ( možno tel. +420 737159111 ) v den závodů do 9:00 hod

2.4.Sekretariát závodů - Sekretariát pracuje v kanceláři Stáje Vitality Slezsko 15.9.2019 od 7:30 hod

2.5. Časový rozvrh soutěží

První soutěž začíná v 10:00 hod, následující navazují dle počtu zúčastněných.

Přestávka od 13: - 14:00 hod

3. Přehled jednotlivých soutěží

3.1. Ukázka skoková soutěž č.1– křížkový parkur - povolen vodič, v případě shody bodů

rozhoduje rychlejší čas, čl. 238.2.1, startovné 250 Kč

3.2. Hobby skoková soutěž č.2 – parkur do 70 cm - na limitovaný čas, čl.298.2.1.

startovné 250 Kč

3.3. Hobby skoková soutěž č.3 – parkur do 90 cm - na limitovaný čas, čl.298.2.1.

startovné 250 Kč

3.4. . Hobby dvoufázová skoková soutěž č.4 – parkur O pohár Vitality Slezsko 100 / 110 cm -

v případě shody bodů rozhoduje rychlejší čas, čl. 274.1.5.3. startovné 250 Kč

4. Technické ustanovení

4.1. Předpisy

4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu ( PJS ), Všeobecnými pravidly ČJF ,

( VP ), Veterinárními pravidly STP a tímto rozpisem závodů.

5.2. Veterinární předpisy

5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní, které

musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.

5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka- pořadatele a to včetně

vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

6.Obecné informace

6.1. Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty

předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za

případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí

na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel.

6.2. Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a

život jezdců v kolbišti i opracovišti!

6.3. Ustájení - V omezeném množství v pevných boxech 200 Kč/ den.

6.4. Ostatní služby

Lékařská služba - uvedena v bodě 1.2. ( Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě

Podkovářská služba – pořadatel nezajišťuje

Občerstvení – Zajištěno v areálu závodiště po celý den

Parkování vozidel – na vyhrazeném parkovišti ( výběh v areálu )

7. Dotace závodu

Závod je dotován 12 000 Kč.

Rozpis zpracoval: Rozpis byl schválen: 16.7.2019 (72/2019)

Stanislava Valicová

Logo Ferona Logo Radegast Logo TZ Logo AHR Logo Budamar

Logo AGELLogo M Steel Projects Logo M Steel ProjectsLogo MSProjects International

Logo HEADLogo Victor

Jsme na Facebooku

Jak se k nám dostanete

GPS: 49°39'31.317"N, 18°41'46.129"E
Mapa: Google.cz | Mapy.cz

Popis

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do Vaší emailové schránky? Přihlaste se k odběru: